Tekort aan griepvaccins door plots stijgen belangstelling

Beste patienten,

Doordat het Corona virus de wereld heeft veranderd in een bange op slotgezette samenleving, is er plots enorm veel belangstelling voor

het griepvirusvaccin dit jaar. Hierdoor zijn er (gebaseerd op de opkomst van de afgelopen 10 jaar) nu te weinig vaccins in omloop om iedereen die is uitgenodigd ook te vaccineren. Hierdoor vraagt de overheid aan ons om te prioriteren naar de meest kwetsbaren onder ons en de minst kwetsbaren en gezonde mensen even in de wacht te zetten.

Dit kan betekenen dat met name gezonde 60 tot 69 jarige die normaal wel de griepprik willen ontvangen hem dit jaar niet krijgen.

zie onderstaande link voor meer informatie.

https://mailchi.mp/snpg/alert-prioritering-griepvaccinatie?e=106a837c08

Uitnodiging Griepprik en Pneumococcen vaccinatie

Er blijkt wat vertraging te zijn bij de uitnodigingsbrief voor de jaarlijkse griepvaccinatie en de nieuwe vaccinaties voor bepaalde leeftijdscategorieen. Bij onze praktijk zullen de vaccinaties gegeven worden op dinsdag 3 en dinsdag 10 november. In uw uitnodiging zal een “tijdslock” vermeld staan. U mag alleen in dat tijdslock komen, komt u daarbuiten dan krijgt u geen vaccinatie toegediend. We hebben het zo georganiseerd om geen lange wachtrijen te krijgen, waarbij de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Nu kunnen we dit wel. U zult bij de praktijk een “partytent” zien en daar zal de wachtrij zijn met duidelijke aangegeven hoe u op 1,5 meter van elkaar blijft.

Patientportaal MGN, informatie over OPEN.

Online inzage in uw dossier

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
U ziet dan bijvoorbeeld:

  • de adviezen van de huisarts
  • de uitslag van onderzoeken
  • de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?

Onze praktijk maakt gebruik van het portaal MijnGezondheid.net.

Om hiervan gebruik te kunnen maken kunt u dit bij ons aanvragen.  U zult dan een e-mail van ons ontvangen met  verdere instructies.

Aanvragen kunt u doen door telefonisch contact met ons op te nemen of maak gebruik van de optie “stel een vraag” via onze website.

Online inzage is momenteel bij ons in de praktijk mogelijk voor iedereen boven de 16 jaar.

Dit heeft te maken doordat een huisarts moet controleren en vastleggen dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gerechtigd is tot de (online) inzage, dat het kind tussen de 12 en 16 jaar toestemming geeft voor die inzage en borgen dat, wanneer het kind 16 jaar is of de toestemming intrekt, de online inzage door de ouder gestopt wordt.

Voor al deze processen is er op dit moment nog geen goede ondersteuning binnen ons huisartsinformatie systeem.

In de toekomst wordt  de online inzage voor gemachtigden, ouders en wettelijke vertegenwoordigers geregeld via DigiD en een daaraan gekoppelde toegangsverleningsservice (TVS). Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee kunnen de ouderlijke machtigingen goed geregeld worden. Naar verwachting zal dit systeem op z’n vroegst in de loop van 2021 beschikbaar komen. 

Voor de groep < 16 jaar kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden voor elektronische inzage en/of afschrift van het medisch dossier.

Binnenkort ontvangen alle patiënten van 16 jaar en ouder waarvan wij een email adres hebben een bericht met informatie over aanmelden MijnGezondheid.net.

GRIEPVACCINATIE EN PNEUMOCOCCEN OP 3 EN 10 NOVEMBER

Griep campagne en pneumokokken vaccinatie ouderen 2020

De griepvaccinatie rondes in combinatie met de pneumokokken vaccinatie ouderen zullen dit jaar zijn op dinsdag 3 en 10 november.

De uitnodigen zullen in week 42 worden verstuurd.

In verband met het corona virus wordt er gewerkt met tijdsloten op de vaccinatie dagen.

In uw uitnodiging staat welke dag en tijd u welkom bent. Kom niet zomaar op een ander tijdstip, u wordt dan niet geholpen!

De praktijk neemt maatregelen tegen het coronavirus.

  • Blijf thuis als u 1 of meer van deze klachten heeft: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, opeens moe, niet meer ruiken of proeven, koorts > 37.5 °C
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht zodra u aansluit in de rij! Geen mondkapje, geen vaccinatie! U dient zelf een mondkapje mee te nemen.
  • Neem deze brief mee naar de afspraak.
  • De vaccinatie(s) worden gegeven in de bovenarm(en). Draag daarom kleren waarbij de bovenarmen ontbloot zijn.

Dit is nodig om de doorloop zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Wanneer belt u met de praktijk:

  • Als u 1 of meer van de hierboven genoemde klachten heeft op de dag dat u de prik krijgt.
  • Als u niet kunt op de dag die in de uitnodiging staat. Er zal gekeken worden of u op een ander tijdslot ingedeeld kan worden.

Aangepaste beltijden

In verband met de griepvaccinatie campagne en pneumokokken vaccinatie ouderen op dinsdag 3 en 10 november zullen er aangepaste beltijden zijn.

Beltijden 3 november

U kunt ons bereiken tot 14:30u. Daarna is er spoedwaarneming door HAP van Bracht en Dorgelo

Beltijden 10 november

U kunt ons bereiken tot 13:30. Daarna is er spoedwaarneming door HAP van Bracht en Dorgelo.

De waarneming is bedoeld voor klachten die niet kunnen wachten.

HAP van Bracht en Dorgelo

Morra 39, Drachten

Telnr.: 0512-515003

Nieuwe medewerkers

U heeft ze vast al eens aan de telefoonlijn gehad of op de praktijk ontmoet bij een behandeling op het spreekuur van de assistentes. We zijn heel blij met de uitbreiding van ons team van assistentes met Fokelien Kooistra en Franscisca de Jong.

spreekuurondersteuner huisarts

Één assistente, Wianda Witteveen  is opgeleid tot spreekuurondersteuner huisarts, dit is een assistente met een aanvullende opleiding voor het zelfstandig kunnen afhandelen van een aantal veel voorkomende klachten. Het kan dus zijn dat u voor bepaalde klachten niet meer door de huisarts op het spreekuur gezien wordt maar ingepland wordt bij het spreekuur van de SOH.  Als er twijfel is over de juiste behandeling wordt de huisarts er alsnog bij geroepen. Alle consulten die de SOH afrondt, worden altijd teruggekoppeld aan de huisarts. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat u ingepland wordt bij de SOH geef dit aan bij het maken van een afspraak.  Doordat de SOH de huisarts ondersteund, heeft de huisarts meer tijd voor complexere patientenzorg.

2 belangrijke mededelingen

BELANGRIJKE INFORMATIE  inzake CORONA

HEEFT U LUCHTWEGKLACHTEN, KOORTS EN KORTADEMIGHEID KOM DAN NIET NAAR DE PRAKTIJK EN GA NIET NAAR BUITEN, MAAR BEL MET ONZE PRAKTIJK OM VAN DE ASSISTENTE TE HOREN HOE WE U GAAN HELPEN!

ALLE SPREEKUREN ZIJN CORONA PROOF GEMAAKT, ALLE ACTIVITEITEN VAN DE PRAKTIJK GAAN VIA DE TELEFOON, DAAR HOORT U HOE WE U VERDER KUNNEN HELPEN MET DE DOOR U AANGEKONDIGDE KLACHT.  U MAG ALLEEN DE PRAKTIJK BINNEN NA TELEFONISCHE TOESTEMMING DAARVOOR. RAAKT U NIETS AAN OP DE PRAKTIJK EN DRAAG EEN MONDKAPJE, DESINFECTEER UW HANDEN BIJ DE DESINFECTIE PAAL IN DE HAL.

Wandelen met je huisarts

Wegens CORONA helaas niet mogelijk.

Kerstvakantie

De praktijk is na de kerstdagen gesloten dus maandag 28 december t/m donderdag 31 december 2020

De praktijk is open op  maandag 4 januari 2021

Mocht u tijdens onze sluiting toch zeer dringend een arts nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de waarnemende praktijk:

Huisartsenpraktijk van Bracht & Dorgelo
Morra 39
9205 KT Drachten

Telefoonnummer 0512 – 515003


Heeft u tijdens de avond, de nacht of in het weekend zeer dringend een arts nodig?

Neemt u dan contact op met:

Dokterswacht Friesland
Telefoonnummer 0900 112 7 112.

De praktijk is open voor nieuwe patienten

Let op: Iedereen gevestigd in Drachten ten westen van de Zuiderhogeweg is welkom, verder weg kunnen wij niet aan iedereen visites garanderen. 

Nieuwe patienten zijn weer welkom bij onze praktijk. We bieden hoogstaande kwaliteit huisartsenzorg met al meer dan 10 jaar NHG-accreditatie waarborgen we ook deze kwaliteit. Recent zijn wij als praktijk in het zonnetje gezet door Ketenzorg Friesland voor onze uitmuntende zorg voor patienten met chronische ziekten als diabetes, copd, hoge bloeddruk en andere hart- en vaatziekten.