Huisartsen werkzaam op het Voorhuis

Inmiddels is het helaas alweer een jaar geleden dat Dr. Bergervoet thuis kwam te zitten en niet in staat was om op de praktijk haar werkzaamheden te kunnen verrichten. Lange tijd is er waargenomen door Dr. Kobus en Dr. v.d. Hengel. Beide dokters zijn inmiddels in andere praktijken werkzaam en zetten hun carriere daar voort. Wij wensen hen daarbij alle succes toe. Inmiddels is de praktijk een drietal dokters rijker en zijn wij als team heel blij met deze nieuw collega’s:

  1. De Heer Dr. Woliner zal ook het komende jaar 2023 3 dagen in de week werkzaam zijn in onze praktijk
  2. De Heer Dr. Comazzeto zal ook het komende jaar 2023 werkzaam zijn in onze praktijk op vrijdag en af en toe op andere dagen.
  3. Mevrouw Dr. Turkstra zal de komende tijd 2 dagen in de week werkzaam zijn op onze praktijk en mogelijk in 2023 uitbreiden naar 3 dagen.

Patientportaal MGN, informatie over OPEN.

Online inzage in uw dossier

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
U ziet dan bijvoorbeeld:

  • de adviezen van de huisarts
  • de uitslag van onderzoeken
  • de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?

Onze praktijk maakt gebruik van het portaal MijnGezondheid.net.

Om hiervan gebruik te kunnen maken kunt u dit bij ons aanvragen.  U zult dan een e-mail van ons ontvangen met  verdere instructies.

Aanvragen kunt u doen door telefonisch contact met ons op te nemen of maak gebruik van de optie “stel een vraag” via onze website.

Online inzage is momenteel bij ons in de praktijk mogelijk voor iedereen boven de 16 jaar.

Dit heeft te maken doordat een huisarts moet controleren en vastleggen dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gerechtigd is tot de (online) inzage, dat het kind tussen de 12 en 16 jaar toestemming geeft voor die inzage en borgen dat, wanneer het kind 16 jaar is of de toestemming intrekt, de online inzage door de ouder gestopt wordt.

Voor al deze processen is er op dit moment nog geen goede ondersteuning binnen ons huisartsinformatie systeem.

In de toekomst wordt  de online inzage voor gemachtigden, ouders en wettelijke vertegenwoordigers geregeld via DigiD en een daaraan gekoppelde toegangsverleningsservice (TVS). Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee kunnen de ouderlijke machtigingen goed geregeld worden. Naar verwachting zal dit systeem op z’n vroegst in de loop van 2021 beschikbaar komen. 

Voor de groep < 16 jaar kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden voor elektronische inzage en/of afschrift van het medisch dossier.

Binnenkort ontvangen alle patiënten van 16 jaar en ouder waarvan wij een email adres hebben een bericht met informatie over aanmelden MijnGezondheid.net.

Nieuwe medewerkers

U heeft ze vast al eens aan de telefoonlijn gehad of op de praktijk ontmoet bij een behandeling op het spreekuur van de assistentes. We zijn heel blij met de uitbreiding van ons team van assistentes met Iris de Graaf, Martsje de Vries en Grytsje Castelein.

spreekuurondersteuner huisarts

Één assistente, Wianda Witteveen  is opgeleid tot spreekuurondersteuner huisarts, dit is een assistente met een aanvullende opleiding voor het zelfstandig kunnen afhandelen van een aantal veel voorkomende klachten. Het kan dus zijn dat u voor bepaalde klachten niet meer door de huisarts op het spreekuur gezien wordt maar ingepland wordt bij het spreekuur van de SOH.  Als er twijfel is over de juiste behandeling wordt de huisarts er alsnog bij geroepen. Alle consulten die de SOH afrondt, worden altijd teruggekoppeld aan de huisarts. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat u ingepland wordt bij de SOH geef dit aan bij het maken van een afspraak.  Doordat de SOH de huisarts ondersteund, heeft de huisarts meer tijd voor complexere patientenzorg.

belangrijke mededelingen rond Covid 19

HEEFT U LUCHTWEGKLACHTEN, KOORTS EN KORTADEMIGHEID CHECK OP CORONA EN INDIEN POSITIEF BEL MET ONZE PRAKTIJK OM VAN DE ASSISTENTE TE HOREN HOE WE U KUNNEN HELPEN!

BOOSTER COVID 19:

1 BENT U OUDER DAN 60 jaar

2 BENT U  JONGER DAN 60 jaar, MAAR KWETSBAAR DOOR EEN ERNSTIG CHRONISCHE AANDOENING OF AFWEERSYSTEEM ONDERDRUKKENDE MEDICATIE.

LAAT U DAN BOOSTEREN VOOR COVID 19.

BENT U JONGER DAN 60 EN GEZOND OF HEEFT U DE ZIEKTE ZELF DOORGEMAAKT OF ERNSTIGE REACTIES OP 1 VAN DE EERDERE PRIKKEN GEHAD DAN RAAD IK U DE BOOSTER AF. ER ZIJN STEEDS MEER AANWIJZINGEN DAT DE NADELEN GROTER ZIJN DAN DE VOORDELEN, (DENEMARKEN BIJVOORBEELD PRIKT AL VEEL MINDER)

ER IS HELAAS VEEL DES INFORMATIE, OOK AF EN TOE VAN ONZE EIGEN OVERHEID! DAT LAATSTE MAAKT HET HEEL MOEILIJK OM GOEDE KEUZES TE MAKEN.

Wandelen met je huisarts in het kader van positieve gezondheid

Nu de Corona maatregelen al weer een tijdje afwezig zijn en de nieuwe werknemers inmiddels goed zijn ingewerkt in alle procedures in onze praktijk, zijn we een start gaan maken met positieve gezondheid. Dit betekent dat u langzaamaan zult merken bij contact met de praktijk assistente dat ze u wel eens een andere vraag kunnen gaan stellen dan u tot nu toe van hen verwacht. Details volgen snel.

In het kader van positieve gezondheid die dus veel aan preventie doet en ook verzachten van leed op een niet medische wijze gaan wij ook weer kijken of we binnenkort weer kunnen starten met wandelen vanaf de praktijk. Ook hier volgen snel details.

De praktijk is open voor nieuwe patienten

Let op: Iedereen gevestigd in Drachten ten westen van de Zuiderhogeweg is welkom, verder weg kunnen wij niet aan iedereen visites garanderen. 

Nieuwe patienten zijn weer welkom bij onze praktijk. We bieden hoogstaande kwaliteit huisartsenzorg met al meer dan 10 jaar NHG-accreditatie waarborgen we ook deze kwaliteit. Recent zijn wij als praktijk in het zonnetje gezet door Ketenzorg Friesland voor onze uitmuntende zorg voor patienten met chronische ziekten als diabetes, copd, hoge bloeddruk en andere hart- en vaatziekten.

Inschrijven nieuwe patienten

MijnGezondheid.net.

Stress management cursussen gegeven door Dr. Boer

De laatste jaren is er steeds meer wetenschappelijke interesse en bewijs dat stress management middels yoga en meditatie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een gezonder en ook gelukkiger leven. Mindfulness heeft zijn intrede al gedaan in de GGZ. Zelf praktiseer ik al ruim 15 jaar yoga, meditatie en ademhalingsoefeningen van art of living en in 2015 ben ik daarin ook bevoegd om trainingen te geven. Dit is een activiteit die ik buiten de NHG-accreditatie doe, maar wel bij u onder de aandacht wil brengen, omdat het zo ongelooflijk veel energie en levensvreugde brengt. Voor meer informatie  www.aofl.nl. .