Mededeling

Dr. Woliner heeft onze praktijk eind september verlaten. Hierdoor zijn de spreekuren wat aangepast en zullen Dr. Goodijk en Dr. Comazzetto beiden iets extra werken totdat we een nieuwe collega hebben gevonden. Wij bedanken Dr. Woliner voor zijn inzet voor onze praktijk en wensen hem veel werkplezier in een andere praktijk.

Huisartsen werkzaam op het Voorhuis

Praktijkhouder Dr. Boer werkt 4 tot 5 dagen per week op de praktijk:

  1. De Heer Dr. Comazzetto op vrijdag en af en toe op andere dagen.
  2. Mevrouw Dr. Goodijk-Turkstra 2 dagen in de week

Patientportaal MGN, informatie over OPEN.

Online inzage in uw dossier

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
U ziet dan bijvoorbeeld:

  • de adviezen van de huisarts
  • de uitslag van onderzoeken
  • de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?

Onze praktijk maakt gebruik van het portaal MijnGezondheid.net.

Om hiervan gebruik te kunnen maken kunt u dit bij ons aanvragen.  U zult dan een e-mail van ons ontvangen met  verdere instructies.

Aanvragen kunt u doen door telefonisch contact met ons op te nemen of maak gebruik van de optie “stel een vraag” via onze website.

Online inzage is momenteel bij ons in de praktijk mogelijk voor iedereen boven de 16 jaar.

Dit heeft te maken doordat een huisarts moet controleren en vastleggen dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gerechtigd is tot de (online) inzage, dat het kind tussen de 12 en 16 jaar toestemming geeft voor die inzage en borgen dat, wanneer het kind 16 jaar is of de toestemming intrekt, de online inzage door de ouder gestopt wordt.

Voor al deze processen is er op dit moment nog geen goede ondersteuning binnen ons huisartsinformatie systeem.

In de toekomst wordt  de online inzage voor gemachtigden, ouders en wettelijke vertegenwoordigers geregeld via DigiD en een daaraan gekoppelde toegangsverleningsservice (TVS). Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee kunnen de ouderlijke machtigingen goed geregeld worden. Naar verwachting zal dit systeem op z’n vroegst in de loop van 2021 beschikbaar komen. 

Voor de groep < 16 jaar kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden voor elektronische inzage en/of afschrift van het medisch dossier.

Binnenkort ontvangen alle patiënten van 16 jaar en ouder waarvan wij een email adres hebben een bericht met informatie over aanmelden MijnGezondheid.net.

Nieuwe medewerkers

Inmiddels weer vaste gezichten op onze praktijk en we hopen met deze ploeg u zolang mogelijk te kunnen voorzien van goede huisartsenzorg. Hierbij gaan wij steeds meer nadruk leggen op preventie en op het terug geven van een stukje regie aan onze patienten. We doen dit middels “Positieve Gezondheid” waarbij we meer tijd en aandacht voor uw probleem in uw context krijgen en we u gaan coachen het heft weer in eigen hand te nemen.

spreekuurondersteuner huisarts

Één assistente, Wianda Witteveen  is opgeleid tot spreekuurondersteuner huisarts, dit is een assistente met een aanvullende opleiding voor het zelfstandig kunnen afhandelen van een aantal veel voorkomende klachten. Het kan dus zijn dat u voor bepaalde klachten niet meer door de huisarts op het spreekuur gezien wordt maar ingepland wordt bij het spreekuur van de SOH.  Als er twijfel is over de juiste behandeling wordt de huisarts er alsnog bij geroepen. Alle consulten die de SOH afrondt, worden altijd teruggekoppeld aan de huisarts. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat u ingepland wordt bij de SOH geef dit aan bij het maken van een afspraak.  Doordat de SOH de huisarts ondersteund, heeft de huisarts meer tijd voor complexere patientenzorg.

Wandelen met je huisarts in het kader van positieve gezondheid

Nu de Corona maatregelen al weer een tijdje afwezig zijn en de nieuwe werknemers inmiddels goed zijn ingewerkt in alle procedures in onze praktijk, zijn we een start gaan maken met positieve gezondheid. Dit betekent dat u langzaamaan zult merken bij contact met de praktijk assistente dat ze u wel eens een andere vraag kunnen gaan stellen dan u tot nu toe van hen verwacht. Details volgen snel.

In het kader van positieve gezondheid die dus veel aan preventie doet en ook verzachten van leed op een niet medische wijze gaan wij ook weer kijken of we binnenkort weer kunnen starten met wandelen vanaf de praktijk. Ook hier volgen snel details.

De praktijk is open voor nieuwe patienten

Let op: Iedereen gevestigd in Drachten ten westen van de Zuiderhogeweg is welkom, verder weg kunnen wij niet aan iedereen visites garanderen. 

Nieuwe patienten zijn weer welkom bij onze praktijk. We bieden hoogstaande kwaliteit huisartsenzorg met al meer dan 10 jaar NHG-accreditatie waarborgen we ook deze kwaliteit. Recent zijn wij als praktijk in het zonnetje gezet door Ketenzorg Friesland voor onze uitmuntende zorg voor patienten met chronische ziekten als diabetes, copd, hoge bloeddruk en andere hart- en vaatziekten.

Inschrijven nieuwe patienten

MijnGezondheid.net.

Stress management cursussen gegeven door Dr. Boer

De laatste jaren is er steeds meer wetenschappelijke interesse en bewijs dat stress management middels yoga en meditatie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een gezonder en ook gelukkiger leven. Mindfulness heeft zijn intrede al gedaan in de GGZ. Zelf praktiseer ik al ruim 18 jaar yoga, meditatie en ademhalingsoefeningen van art of living en in 2015 ben ik daarin ook bevoegd om trainingen te geven. Dit is een activiteit die ik buiten de NHG-accreditatie doe, maar wel bij u onder de aandacht wil brengen, omdat het zo ongelooflijk veel energie en levensvreugde brengt. Voor meer informatie  www.aofl.nl. .

KOMENDE 2 MAANDEN WEER CURSUSSEN:        ART OF BREATHING

Vrijdag 19 mei van 19-22 uur en Zaterdag en Zondag 20/21 mei elke 3 uur van 10 tot 13 is totaal 9 uur training en u zult versteld staan van de energie die u dan ervaart!!!!

Vrijdag 23 juni van 19-22 uur en Zaterdag en Zondag 24/25 juni elk 3 uur van 10 tot 13 is totaal 9 uur training en u zult

versteld staan van de energie die u dan ervaar!!!   opgave via:     www.aofl.nl