Visites

Een visite kunt U aanvragen voor 10.00 uur ’s ochtends, de assistente zal naar de reden van de visite vragen om i.o.m. de huisarts tot een goede planning te komen.

Geen vervoersmiddel om naar de praktijk te komen is geen reden voor visite. Criterium is de mate van ziek zijn en immobiliteit van de patiënt zelf.

Na thuiskomst van een ziekenhuisopname is er helaas te weinig ruimte voor een visite van uw huisarts, echter mensen die dit toch graag zouden willen kunnen dit aanvragen bij onze assistente. Bij mededelingen treft u de motivatie voor deze keuze.