Welkom op deze website

    • Huisartsenpraktijk ’t Voorhuis is gevestigd in Drachten-West in woonwijk Het Himsterhout op het Grasland 26. Er is nu 1 huisarts die bijgestaan wordt door 2 vaste waarnemende huisartsen, verder een huisarts in opleiding, 6 assistentes en 4 praktijkondersteuners werkzaam. De praktijk werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering middels continu doorlopen van de NHG-accreditatie.

Het avondspreekuur is op  woensdagavond, van 18.00 tot 21.00 uur.

Deze website biedt:

  • Informatie over de praktijk
  • U kunt via internet met ons communiceren alleen mogelijk via “Mijngezondheid.nl”
  • Herhaalrecepten aanvragen
  • Links naar gezondheidsinformatie
  • updates over Positieve gezondheid
  • updates over Groeizone Himsterhout

Groeizone Himsterhout is een initiatief van de wijkraad en in het kader van werken aan gezondheid via gezonde lifestyle, hebben we water monsters uit het riool gehaald en gekeken wat er aan medicijnen wordt gebruikt in het Himsterhout. Graag wil ik de bewoners van Himsterhout attenderen op een vragenlijst die zij kunnen invullen en die gegevens gaan we koppelen aan de gevonden medicatie in het rioolwater van Himsterhout.

Hetzelfde hebben we gedaan voor de wijk de Drait en ook mensen uit die wijk nodigen we uit om de enquete in te vullen. Met deze data kunnen we over enkele jaren deze samples herhalen en kijken naar verschillen.

Bovenstaande QR code geeft toegang tot de vragenlijst. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Houd verder het mededelingenbord in de gaten voor het laatste nieuws.

Huisartsenpraktijk het Voorhuis, Grasland 26, 9205 EB Drachten.

Mededelingen

De personele bezetting is bijna weer op volle sterkte en hebben wij met veel genoegen de bali weer kunnen openen. Dit maakt allerlei zaken zoals nieuwe afspraken inplannen na uw doktersbezoek of POH bezoek op de praktijk weer een stuk eenvoudiger en vooral vriendelijker. Het werkplezier van onze assistentes kan nu ook weer in de lift.

Als praktijkhouder wil ik hen hier wel een heel groot hart onder de riem steken voor wat zij onder grote druk en langdurige onderbezetting toch hebben weten te bewerkstelligen. Super trots op het team!

Dr. Woliner heeft onze praktijk verlaten in september,  wij zijn hem zeer erkentelijk voor het werk dat hij heeft verricht voor onze praktijk. De opengevallen spreekuren worden zoveel mogelijk ingevuld door mijzelf en  Dr. Comazzetto en Dr. Goodijk. Ook oud collegae Brunninkhuis en Smit zullen enkele spreekuren invullen, zodat we u voldoende huisartsenzorg kunnen blijven bieden. Ondertussen zijn wij op zoek naar een nieuwe vaste waarnemer.