SPREEKUUR HUISARTSEN

Dr. Boer

Dr. Boer heeft spreekuur op:

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Woensdagavond 2x per maand

Collega huisartsen

Collega Huisartsen hebben spreekuur op:

 •  maandag      Dr. Gomazzetto en Dr. Boer
 •  dinsdag         Dr. Goodijk en Dr. Boer
 •  woensdag     Dr. Goodijk en Dr. Boer
 •  donderdag    Dr. Boer
 •  vrijdag           Dr. Comazzetto en Dr. Boer
 • woensdagavond spreekuur wordt 2x per maand door Dr. Boer en 2x per maand door de andere huisartsen ingevuld.

Kleine chirurgie en andere verrichtingen

Alle huisartsen doen kleine chirurgie