Patientportaal MGN, informatie over OPEN.

Online inzage in uw dossier

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
U ziet dan bijvoorbeeld:

  • de adviezen van de huisarts
  • de uitslag van onderzoeken
  • de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?

Onze praktijk maakt gebruik van het portaal MijnGezondheid.net.

Om hiervan gebruik te kunnen maken kunt u dit bij ons aanvragen.  U zult dan een e-mail van ons ontvangen met  verdere instructies.

Aanvragen kunt u doen door telefonisch contact met ons op te nemen of maak gebruik van de optie “stel een vraag” via onze website.

Online inzage is momenteel bij ons in de praktijk mogelijk voor iedereen boven de 16 jaar.

Dit heeft te maken doordat een huisarts moet controleren en vastleggen dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gerechtigd is tot de (online) inzage, dat het kind tussen de 12 en 16 jaar toestemming geeft voor die inzage en borgen dat, wanneer het kind 16 jaar is of de toestemming intrekt, de online inzage door de ouder gestopt wordt.

Voor al deze processen is er op dit moment nog geen goede ondersteuning binnen ons huisartsinformatie systeem.

In de toekomst wordt  de online inzage voor gemachtigden, ouders en wettelijke vertegenwoordigers geregeld via DigiD en een daaraan gekoppelde toegangsverleningsservice (TVS). Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee kunnen de ouderlijke machtigingen goed geregeld worden. Naar verwachting zal dit systeem op z’n vroegst in de loop van 2021 beschikbaar komen. 

Voor de groep < 16 jaar kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden voor elektronische inzage en/of afschrift van het medisch dossier.

Binnenkort ontvangen alle patiënten van 16 jaar en ouder waarvan wij een email adres hebben een bericht met informatie over aanmelden MijnGezondheid.net.