INSCHRIJVEN NIEUWE PATIENTEN

Iedereen wonend in het hieronder staand gebied is welkom als patient in onze praktijk.

de Trisken, de Drait, Himsterhout, Drachtster Vaart, Morra, Sydwende, Slinge,  Sanding, Boornbergum, Kortehemmen.

De praktijk hanteert de richtlijnen van de Landelijke Vereniging voor Huisartsen (LHV) t.a.v. inschrijvingen in de praktijk.

Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de brochure  “een andere huisarts kiezen”

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek kunt u altijd bij ons aanvragen. Dit kan voor de inschrijving of na de inschrijving ingepland worden.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier persoonlijk af te geven aan de balie, omdat wij u alleen officieel kunnen inschrijven na een geldige legitimatie. Als u meerdere personen tegelijk wilt inschrijven, neem dan van alle personen een geldig legitimatiebewijs / zorgpasje mee.

Medisch dossier
Wij verzoeken u contact op te nemen met uw vorige huisarts om door te geven dat u zich heeft laten inschrijven bij onze praktijk. Het is belangrijk dat u toestemming geeft aan uw vorige huisarts (dit kan aan de assistente) om uw medisch dossier op te laten sturen naar onze praktijk. Dit kan bij voorkeur digitaal via de beveiligde website filetransfer.nl of per aangetekende post.