Lieve Patienten, we zijn op de achtergrond hard aan het werk aan een nieuwe website met betere functionaliteit. Door allerlei omstandigheden, zoals verhuizing, prive veranderingen en ziekten en carriere switch etc. is er de afgelopen 3 jaar een enorme personeelswisseling geweest. Echter nu zijn we weer op weg met een steady nieuw team en worden we naast huisartsopleidingspraktijk ook een opleidingspraktijk voor andere disciplines binnen de huisartsenzorg. Zodra wij starten met assistentes in opleiding en POH-S in opleiding en Verpleegkundig Specialist in opleiding dan zullen we dit aan u kenbaar maken en ook hoe u een bijdrage kan leveren aan behoud van de huisartsenzorg door uw medewerking te verlenen aan het worden gezien of behandeld door jonge mensen in opleiding.

De maand juni zal Dr. Boer afwezig zijn, deels door vakantie, maar vooral door een bijzondere gebeurtenis in Curacao, alwaar mijn oudste dochter ons eerste kleinkind verwacht op 12 juni. 3 juni vertrek en 3 juli terugkeer.